Thì tương lai đơn là gì? Dấu Hiệu, Công Thức và Bài Tập PDF đầy đủ nhất

Thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng được dùng để diễn tả các sự kiện, hành động trong tương lai. Vậy cách dùng, dấu hiệu nhận biết và cấu trúc của tương lai đơn là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

1. Thì tương lai đơn là gì?

 • Thì tương lai đơn (Simple Future Tense) thường được dùng để diễn tả hành động, sự kiện sẽ diễn ra trong khoảng thời gian sắp tới mà không có kế hoạch từ trước.
 • Câu nói thì hiện tại đơn thường phát sinh ngay tại thời điểm nói.
 • Ngoài ra Simple Future Tense cũng được dùng trong một số cấu trúc đặc biệt như: wish, câu điều kiện…
 • Lưu ý: Tương lai đơn có cách dùng và công thức khác hẳn thì tương lai gần, mọi người cần chú ý khi sử dụng hai thì này.
Thì tương lai đơn là gì?
Thì tương lai đơn là gì?

2. Cách dùng thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn trong tiếng Anh được dùng trong các trường hợp sau:

 • Diễn tả một quyết định, ý định nhất thời tại thời điểm nói có tín hiệu chỉ thời gian trong tương lai. Ví dụ: I will go to the Zoo tomorrow.
 • Diễn đạt một dự đoán không có căn cứ (dạng đưa ra lời dự đoán nhất thời). Ví dụ: I think he will come and join our party.
 • Đưa ra lời đề nghị, lời mời hoặc yêu câu. Ví dụ: Will you dance with me?
 • Diễn đạt lời hứa trong tương lai. Ví dụ: I promise I will write to you everyday.
 • Diễn đạt lời đe dọa hoặc cảnh báo trong tương lai. Stop talking or the teacher will send you out.
 • Dùng để đề nghị giúp đỡ người khác. Ví dụ: Shall I carry the bags for you?
 • Dùng đưa ra một vài lời gợi ý hay. Ví dụ: Shall we go to the cinemas?

3. Dấu hiệu thì tương lai đơn

Để xác định đúng các trường hợp cần sử dụng tương lai đơn, bạn có thể căn cứ vào một số dấu hiệu dưới đây:

 • Trạng từ chỉ thời gian: In + (thời gian)
 • Tomorrow: ngày mai
 • Next day/ next week/ next month/ next year,..
 • Soon

4. Công thức thì tương lai đơn

Công thức câu tương lai đơn
Công thức câu tương lai đơn

4.1 Câu khẳng định

 • Công thức: S + will/shall + V-inf
 • Ví dụ: I will go to the zoo tomorrow.

4.2 Câu phủ định

 • Công thức: S + will/shall + not + V-inf
 • Ví dụ: I won’t meet him next week.

4.3 Câu nghi vấn

 • Công thức câu hỏi: Will/Shall + S + V-inf ?
 • Câu trả lời: Yes, S + will/No, S + will not (won’t)

5. Ví dụ về thì tương lai đơn

Một số ví dụ cụ thể hơn về câu ở tương lai đơn:

 • Câu khẳng định: My family will travel in Ha Noi City next week.
 • Câu phủ định: We won’t come on time if it keep raining
 • Câu nghi vấn: Will you come to Paul’s birthday party? => Yes, i’ll
Ví dụ cụ thể ở tương lai đơn
Ví dụ cụ thể ở tương lai đơn

6. Thì tương lai đơn lớp 5, lớp 6 và lớp 7

 • Học sinh sẽ được tìm hiểu về tương lai đơn trong suốt chương trình học tiếng Anh từ lớp 5 cho đến lớp 6, 7.
 • Bên cạnh việc giúp người học ôn tập và hệ thống lại kiến thức cũ, chủ điểm về thì này ở lớp 6, 7 sẽ tập trung đào sâu và nâng cao hơn

6.1 Thì tương lai đơn lớp 5

Chương trình lớp 5 các em học sinh sẽ được học các yếu tố sau:

 • Định nghĩa 
 • Dấu hiệu
 • Cách dùng cơ bản và công thức.

6.2 Thì tương lai đơn lớp 6

 • Chương trình lớp 6 mở rộng cách dùng thì Simple Future, giới thiệu những trường hợp mới như diễn đạt lời hứa, đưa ra cảnh báo, đe dọa, gợi ý, đề nghị hoặc lời khuyên.
 • Đồng thời hướng dẫn người học phân biệt tương lai đơn và tương lai gần.

6.3 Thì thương lai đơn lớp 7

 • Trong chương trình lớp 7 các học sinh sẽ được ôn lại các kiến thức đã học ở lớp 5 và lớp 6.
 • Tuy nhiên, với chương trình mở rộng và bổ sung thì các em sẽ được học đầy đủ cách dùng của tương lai đơn trong tiếng Anh.

>> Xem thêm bài viết: Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) – Trạng từ, Cấu trúc và Bài tập đặt câu

7. Wh-question thì tương lai đơn

Wh-question tương lai đơn có công thức như sau:

 • Công thức: Wh-question word + will/shall + S + V + O?
 • Ví dụ: When will you visit your mother?

8. Câu bị động thì tương lai đơn

Nhìn chung câu bị động thì tương lai sẽ có công thức theo 3 dạng như sau:

9.1 Câu bị động tương lai đơn khẳng định

 • Công thức: S + will/shall + be + V(PII) + (by + O)
 • Ví dụ: You will be punished by the teacher

9.2 Câu bị động tương lai đơn phủ định

 • Công thức: S + will/shall + not + be + V(PII) + (by + O)
 • Ví dụ: The meeting will not started by him

9.3 Câu bị động tương lai đơn dạng nghi vấn

 • Công thức: Will/Shall + S + be + V(PII) + by + O
 • Ví dụ: Will the umbrella be taken along by you?

10. Thì tương lai đơn và tương lai gần

 • Tương lai đơn và tương lai gần có điểm chung là đều dùng để diễn tả các hàng động, lời nói ở tường lai.
 • Tuy nhiên trong cách dùng, dấu hiệu nhận biết và công thức lại có sự khác biệt rõ rệt.
 • Xem thêm bài viết: So sánh thì tương lai đơn và tương lai gần để hiểu chi tiết hơn về sự khác biệt này.

11. Bài tập thì tương lai đơn

Bài tập vận dụng ôn tập tương lai đơn
Bài tập vận dụng ôn tập tương lai đơn

11.1 Đặt câu với thì tương lai đơn

Hoàn thành câu hoàn chỉnh với những từ gợi ý

 1. I/ wish/ Harry/ come/party/ next week.
 2. If/ she/ not/ study/ very hard/,/she/not/ pass/ test.
 3. Lan/ come/ the museum/ next Sunday?
 4. I/ believe/ Huynh/ recover/ illness/ soon.
 5. They/ drink/ in the same restaurant/ next week.

Đáp án:

 1. I wish Harry will come to the party next week.
 2. If she doesn’t study very hard, she won’t pass the test.
 3. Will Lan come to the museum next Sunday?
 4. I believe Huynh will recover from her illness soon.
 5. They will drink in the same restaurant next week.

11.2 Bài tập tương lai đơn và tương lai gần

Các bài tập dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt được các trường hợp cần dùng tương lai đơn và tương lai gần.

Bài 1: Chọn đáp án đúng

 1. I completely forget about this. Give me a moment, I………..do it now.

a. will

b. am going

c. is going to

 1. Tonight, I……stay home. I’ve rented a video

a. am going to

b. will

c. a and b

 1. I feel dreadful. I…………sick

a. am going to be

b. will be

c. a và b

 1. If you have any problem, don’t worry. I….help you

a. will

b. am going to

c. a và b

 1. Where are you going?

a. I am going to see a friend

b. I’ll see a friend

c. I went to a friend

 1. That’s the phone./ I….answer it

a. will

b. am going to

c. a và b

Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. I love Da Lat. I (probably / go)___________ there next month.
 2. What (wear / you) ___________ at the party tonight?
 3. I haven’t made up my mind yet. But I think I (find)___________  something nice in my brother’s wardrobe.
 4. I completely forget about this. Give me a second, I (do) ___________ it now.
 5. Tonight, I (stay) ___________ home. I’ve bought a new book.

Đáp án

Bài 1: 1 – a; 2 – a; 3 – b; 4 – a; 5 – a; 6 – a

Bài 2: 

 • will probably go
 • are you going to wear
 • will find
 • will do
 • am going to stay

11.3 Bài tập tương lai đơn lớp 6

Đang cập nhật

11.4 Bài tập tương lai đơn lớp 7

Đang cập nhật

Trên đây là những kiến thức căn bản và tổng hợp nhất về thì tương lai đơn. Tương lai đơn có cách dùng tương đối đa dạng và rất dễ bị nhầm lẫn với tương lai gần. Trong suốt quá trình học ngoại ngữ, bạn sẽ được làm quen với rất nhiều thì khác nhau. Vì vậy, đừng quên thường xuyên rèn luyện với thật nhiều dạng bài tập ôn luyện định kỳ để củng cố kiến thức nhé.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời