Thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense):Cách sử dụng đúng như người bản xứ

Thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense) là một thì trong tiếng Anh có vai trò quan trọng, được sử dụng để diễn tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại.

Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh vẫn gặp khó khăn khi sử dụng thì này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách từ định nghĩa của thì hiện tại hoàn thành, cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành một cách chính xác và những dấu hiệu nhận biết để dù cho người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng áp dụng nó vào các bài tập.

1. Thì Hiện Tại Hoàn Thành là gì?

Trước khi chúng ta tìm hiểu cách sử dụng và nhận biết thì hiện tại hoàn thành, hãy xem xét một cách tổng quan về thì này.

Thì hiện tại hoàn thành (present perfect tense) là một thì trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ và có liên quan đến hiện tại. Nó thường đặt trong ngữ cảnh thời gian chưa kết thúc và thể hiện sự ảnh hưởng của các hành động đó lên tình trạng hiện tại.

2. Công thức Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Để sử dụng thì hiện tại hoàn thành một cách chính xác, chúng ta cần tuân thủ các công thức sau:

  • Thể Khẳng Định: S + have/has + V3/ed + … 

Ví dụ: “I have studied English for five years” (Tôi đã học tiếng Anh trong năm năm).

  • Thể Phủ Định: S + have/has + not + V3/ed + … 

Ví dụ: “She has not finished her homework yet” (Cô ấy chưa hoàn thành bài tập về nhà).

  • Thể Nghi Vấn: Have/Has + S + V3/ed + …? 

Ví dụ: “Have you ever visited London?” (Bạn đã từng đi thăm London chưa?).

Lưu ý rằng “have” được sử dụng với các chủ ngữ nhân danh từ số nhiều và nhân danh từ số ít như “I”, “you”, “we”, “they”. Trong khi đó, “has” được sử dụng với chủ ngữ là danh từ số ít thứ ba như “he”, “she”, “it” và các danh từ số ít khác.

3. Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Hiện Tại Hoàn Thành

Để xác định chính xác cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong câu, sau đây là một số dấu hiệuhiện nhận biết rõ ràng mà bạn có thể dễ dàng nhận ra:

3.1. Chỉ thời gian chưa kết thúc

Thì hiện tại hoàn thành thường được sử dụng khi mô tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại. 

Các từ và cụm từ như “recently” (gần đây), “lately” (dạo gần đây), “in the past few years” (trong vài năm qua), “since” (kể từ), “for” (trong khoảng thời gian) thường được sử dụng để nhận biết thì hiện tại hoàn thành. 

Ví dụ, “I have recently visited Paris” (Tôi vừa mới đến thăm Paris), hoặc “She has been studying English for two years” (Cô ấy đã học tiếng Anh trong hai năm).

Paris Fashion Week's most Instagrammable places across the city

3.2. Kết quả dẫn đến hiện tại

Thì hiện tại hoàn thành còn được sử dụng để diễn tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng có liên quan đến tình trạng hoặc kết quả hiện tại. 

Các từ và cụm từ như “already” (đã), “yet” (chưa), “ever” (từng), “never” (không bao giờ), “just” (vừa mới) cũng là những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành. 

Ví dụ, “I have already finished my work” (Tôi đã hoàn thành công việc rồi), hoặc “Have you ever been to Japan?” (Bạn đã từng đến Nhật Bản chưa?)

3.3. Kinh nghiệm trong cuộc sống

Thì hiện tại hoàn thành còn được sử dụng để diễn tả những kinh nghiệm trong cuộc sống mà chúng ta đã có cho đến hiện tại.

Các từ và cụm từ như “in my life” (trong cuộc đời tôi), “so far” (cho đến nay), “up to now” (cho đến bây giờ) thường xuất hiện khi chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ, “I have traveled to many countries in my life” (Tôi đã đi du lịch đến nhiều quốc gia trong cuộc đời).

3.4. Hành động vừa mới xảy ra

Thì hiện tại hoàn thành cũng có thể được sử dụng để diễn tả những hành động vừa mới xảy ra trong quá khứ và có liên quan đến hiện tại. 

Cụm từ “just” (vừa mới) thường được dùng để nhận biết thì này.

Ví dụ: “She has just finished her homework” (Cô ấy vừa mới hoàn thành bài tập về nhà).

Sau đây là một số bài tập áp dụng cho thì hiện tại hoàn thành:

  • Hoàn thành câu sau bằng cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành: “She ______ (read) three books this week.”
  • Dùng thì hiện tại hoàn thành để viết câu hoàn chỉnh với từ “never” (không bao giờ) và “travel” (đi du lịch).
  • Viết câu phủ định sử dụng thì hiện tại hoàn thành với từ “I” và động từ “watch” (xem).

Đây là câu trả lời cho các bài tập trên:

  • She has read three books this week.
  • I have never traveled.
  • I have not watched the movie.


Như vậy, việc nắm vững công thức và dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành sẽ giúp bạn sử dụng thì này một cách chính xác. Thực hành qua các bài tập sẽ làm cho việc sử dụng thì hiện tại hoàn thành trở nên tự nhiên và lưu loát hơn.

Học Anh Văn mong rằng qua bài viết trên, bạn đọc hãy kiên nhẫn và không ngại thử sức với các bài tập để nắm vững kỹ năng này. Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết

Trả lời