Cấu trúc How Much trong tiếng Anh: Cách sử dụng và bài tập thực hành

how much

How much là cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh tuy nhiên lại thường hay bị sử dụng nhầm lẫn với how many. Vậy how much có cách dùng như thế nào? How much + gì? How much khác how many ở điểm nào? Cùng giải đáp tất cả các thắc mắc trên qua bài viết dưới đây.

1. How much là gì ?

how much

How much có nghĩa là “bao nhiêu” trong tiếng Anh, thường được dùng để hỏi về số lượng hoặc giá cả.

Ví dụ:

How much does a cup of coffee cost at your favorite cafe?

(Một tách cà phê ở quán cà phê yêu thích của bạn có giá bao nhiêu?)

2. Cách dùng How much

How much được dùng với danh từ không đếm được. Các danh từ không đếm được mà cần phải đo lường có thể là: lít, bình, kilogram,…

How much còn được dùng để hỏi giá cả, chứ không dùng how many.

Ví dụ:

How much money did you spend on your last vacation?

(Bạn đã chi bao nhiêu tiền cho kỳ nghỉ vừa qua?)

Money là danh từ không đếm được.

3. Cấu trúc của How much

how much

How much gồm có các cấu trúc đi kèm với các động từ dưới đây:

3.1. How much và động từ tobe hỏi số lượng

How much + danh từ không đếm được + is there?

There is/are + từ chỉ đơn vị, số lượng,…

Ví dụ: 

How much time is there in a day?

→There are 24 hours in a day.

(Có bao nhiêu thời gian trong một ngày?

→ Có 24 giờ trong một ngày.)

3.2. How much và động từ thường hỏi số lượng

How much + danh từ không đếm được + do/does/ did + S + V?

→ S + V + từ dùng để chỉ số lượng.

Ví dụ: 

How much water did she drink yesterday?

→ She drank 2 liters of water yesterday.

(Hôm qua cô ấy đã uống bao nhiêu nước?

→ Hôm qua cô ấy đã uống 2 lít nước.)

3.3. How much và động từ tobe hỏi giá

 How much + is/are + S?

→ S + is/are + giá tiền 

Ví dụ:

How much is your bag?

→ It is 200.000 VND.

(Túi của bạn bao nhiêu tiền?

→ Nó có giá 200.000 đồng.)

3.4. How much và động từ thường hỏi giá

How much + do/does + S + cost? 

→ S + cost/costs + giá tiền 

Ví dụ:

How much does it cost to attend the concert?

→ Tickets cost from $50 to $150, depending on the seating.

(Chi phí bao nhiêu để tham dự buổi hòa nhạc?

→ Giá vé từ $50 đến $150, tùy chỗ ngồi.)

4. Phân biệt how much how many

How much và how many đề được dùng để hỏi về số lượng một sự vật, đồ vật gì đó. Tuy nhiên, how many dùng với danh từ đếm được và how much chỉ dùng với danh từ không đếm được, không có trường hợp ngoại lệ.

Khi hỏi giá một mặt hàng, chỉ dùng how much, không dùng how many.

5. Bài tập áp dụng

5.1. Bài tập

Bài tập 1: Sử dụng “How much?” hoặc “How many?” tùy thuộc vào ngữ cảnh để hoàn thành câu hỏi.

 1. _______________ books are on the shelf?
 2. _______________ coffee do you want?
 3. _______________ time does it take to get to the airport?
 4. _______________ people were at the party?
 5. _______________ water do you need to make the recipe?
 6. _______________ sugar do you take in your tea?
 7. _______________ miles is it to the nearest gas station?
 8. _______________ eggs are in the carton?

Bài tập 2: Hoàn thành các câu hỏi sau đây sử dụng “How much?” hoặc “How many?” để hỏi về thông tin cụ thể.

 1. Create a question using “How much?” to ask about the cost of a laptop.
 2. Create a question using “How many?” to ask about the number of students in your class.
 3. Create a question using “How much?” to ask about the weight of a watermelon.
 4. Create a question using “How many?” to ask about the number of days in a week.
 5. Create a question using “How much?” to ask about the price of a concert ticket.
 6. Create a question using “How many?” to ask about the quantity of apples in a basket.
 7. Create a question using “How much?” to ask about the time it takes to drive to a nearby city.
 8. Create a question using “How many?” to ask about the number of chairs in your dining room.

Bài tập 3: Trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách sử dụng “How much?” hoặc “How many?” và cung cấp thông tin cụ thể.

 • How much milk do you need to make a cup of hot chocolate?

You need about _______________ of milk to make a cup of hot chocolate.

 • How many people attended the conference last year?

_______________ people attended the conference last year.

 • How much does a gallon of gasoline cost at the moment?

A gallon of gasoline currently costs _______________.

 • How many days are there in a leap year?

In a leap year, there are _______________ days.

 • How much pasta should I cook for dinner tonight?

You should cook _______________ of pasta for dinner tonight.

5.2. Đáp án

Bài tập 1:

 1. How many books are on the shelf?
 2. How much coffee do you want?
 3. How much time does it take to get to the airport?
 4. How many people were at the party?
 5. How much water do you need to make the recipe?
 6. How much sugar do you take in your tea?
 7. How many miles is it to the nearest gas station?
 8. How many eggs are in the carton?

Bài tập 2:

 1. How much does a laptop cost?
 2. How many students are in your class?
 3. How much does the watermelon weigh?
 4. How many days are in a week?
 5. How much does a concert ticket cost?
 6. How many apples are in a basket?
 7. How much time does it take to drive to a nearby city?
 8. How many chairs are in your dining room?

Bài tập 3:

 1. How much milk do you need to make a cup of hot chocolate?

You need about a cup of milk to make a cup of hot chocolate.

 1. How many people attended the conference last year?

Three hundred people attended the conference last year.

 1. How much does a gallon of gasoline cost at the moment?

A gallon of gasoline currently costs $3.00.

 1. How many days are there in a leap year?

In a leap year, there are 366 days.

 1. How much pasta should I cook for dinner tonight?

You should cook half a pound of pasta for dinner tonight.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ các kiến thức về how much giúp bạn tăng thêm vốn ngữ pháp của mình và áp dụng vào các bài tập thực hành cụ thể cũng như giao tiếp hàng ngày. Đừng quên truy cập hocanhvan.net để biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh ngay từ bây giờ.

Đánh giá bài viết

Ly Hien CTV

Learn More →

Trả lời