Thành thạo cấu trúc How many chỉ trong 5 phút!

how many

Cấu trúc how many là cấu trúc được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh và rất hay bắt gặp tròn các bài kiểm tra tiếng Anh ở mọi cấp độ. Cùng tìm hiểu cách dùng how many qua bài viết dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ thành thạo cấu trúc này chỉ trong vòng 5 phút.

1. How many là gì?

how many

How many trong tiếng Anh có nghĩa là bao nhiêu. Đây là một cấu trúc câu hỏi dùng để hỏi về số lượng của người hoặc vật.

Ví dụ:

How many peoples are there in your family? (Gia đình bạn có bao nhiêu người?)

How many ounces is a cup of coffee? (Một tách cà phê là bao nhiêu ounce?)

Lưu ý: Cấu trúc how many chỉ sử dụng với danh từ đếm được.

2. Cấu trúc how many

Cấu trúc how many được sử dụng với 2 dạng động từ là động từ tobe và động từ thường. Cụ thể chi tiết ở phần sau đây:

2.1. How many và to be

Cấu trúc: How many + danh từ đếm được số nhiều + are/is there?

Trả lời: There are/is + a/an hoặc lượng từ (+ danh từ).

Ví dụ: 

How many apples are in the basket? (Có bao nhiêu quả táo trong giỏ?)

→ There are 10 apples in the basket.

How many students are in the classroom? (Có bao nhiêu học sinh trong lớp học?)

→ There are 25 students in the classroom.

How many questions are there in the exam? (Có bao nhiêu câu hỏi trong bài kiểm tra?)

→ There are 50 questions in the exam.

2.2. How many và động từ thường

Cấu trúc: How many + danh từ đếm được số nhiều + do/ does/ did + S + V?

Trả lời: S + V + lượng từ+ danh từ.

Ví dụ: 

How many books do you have on your bookshelf? (Bạn có bao nhiêu cuốn sách trên kệ sách của mình?)

→ I have 20 books on my bookshelf. (Tôi có 20 cuốn sách trên kệ sách của mình.)

How many hours does it take to drive from here to the beach? (Mất bao nhiêu giờ để lái xe từ đây đến bãi biển?)

→ It takes three hours to drive from here to the beach. (Mất ba giờ để lái xe từ đây đến bãi biển.)

How many goals did the team score in the last game? (Đội đã ghi bao nhiêu bàn thắng trong trận đấu cuối cùng?)

→ The team scored two goals in the last game. (Đội đã ghi hai bàn thắng trong trận đấu cuối cùng.)

3. Cách trả lời khác cho câu hỏi how many

Ngoài những cách trả lời trên, câu hỏi how many còn có thể trả lời theo những cách sau:

Trả lời bằng các cụm từ chỉ số lượng không cụ thể như sau:

 • A lot (rất nhiều)
 • Quite a lot (khá nhiều)
 • A few (một ít)
 • Not many (không nhiều lắm)
 • None (không)

Ví dụ: 

How many books have you read this month? (Tháng này bạn đã đọc được bao nhiêu cuốn sách?)

→ I read quite a lot. (khá nhiều)

How many people have visited your new website?

→ Not many.

How many tickets do you have for the concert?

→ None.

4. Cách dùng how much và how many

how many

How many và how much đều là cách để hỏi về số lượng hoặc số lượng của một thứ gì đó, nhưng chúng lại có cách sử dụng khác nhau.

Nói một cách đơn giản thì how many được dùng với danh từ đếm được, còn how much dùng với danh từ không đếm được.

Ví dụ: 

How many apples are there? (Có bao nhiêu quả táo?)-

→ There are 5 apples.

How much water do you need? (Bạn cần bao nhiêu nước?)

→ I need a glass of water.

5. Bài tập how many

5.1. Bài tập

Bài 1: Điền các câu trả lời cho các câu hỏi sau:

 1. How many apples are there in the basket?
 2. How many students are absent today?
 3. How many books do you have on your bookshelf?
 4. How many days are there in a leap year?
 5. How many people attended the conference last week?
 6. How many cups of coffee have you had today?
 7. How many countries are there in Africa?
 8. How many languages do you speak fluently?
 9. How many hours does it take to drive from here to the beach?
 10. How many movies did you watch last month?

Bài 2: Điền how much hoặc how many thích hợp vào chỗ trống:

 1. How much money do you have in your wallet?\
 2. How many books are on the library shelf?
 3. How many siblings do you have?
 4. How much time do you spend on social media each day?
 5. How many cars are parked in the parking lot?
 6. How much sugar should I add to the recipe?
 7. How much luggage can I bring on the flight?
 8. How many students are in your class?
 9. How many guests are coming to the party tonight?
 10. How much water do you need to drink to stay hydrated?

5.2. Đáp án tham khảo

Bài 1:

 1. There are 10 apples in the basket.
 2. There are 3 students absent today.
 3. I have 50 books on my bookshelf.
 4. There are 366 days in a leap year.
 5. 100 people attended the conference last week.
 6. I have had 2 cups of coffee today.
 7. There are 54 recognized countries in Africa.
 8. I speak three languages fluently.
 9. It takes approximately 2 hours to drive from here to the beach.
 10. I watched 5 movies last month.

Bài 2: 

 1. How much 
 2. How many 
 3. How many 
 4. How much 
 5. How many 
 6. How much 
 7. How much 
 8. How many
 9. How many
 10. How much 

Tổng kết

Trên đây là tất cả các kiến thức liên quan đến cấu trúc how many. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết cách sử dụng cấu trúc how many một cách chuẩn chỉnh nhất và áp dụng vào bài tập thực hành đã cho. Truy cập hocanhvan.net để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị mỗi ngày ngay nào!

Đánh giá bài viết

Ly Hien CTV

Learn More →

Trả lời