Cấu trúc although: định nghĩa, cách dùng đầy đủ nhất

cấu trúc although

Cấu trúc although rất dễ bắt gặp trong tiếng Anh, đặc biệt là câu không thể thiếu trong các bài thì tiếng Anh ở mọi cấp độ. Vậy cấu trúc although là gì, sử dụng như thế nào, cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Although là gì?

Although trong tiếng Anh có nghĩa là: mặc dù, dù, dẫu cho, cho dù,…

cấu trúc although

2. Cách dùng although 

Cấu trúc Although dùng để liên kết 2 mệnh đề đối lập nhau về mặt logic.

2.1. Cấu trúc Although đứng ở đầu câu

Although + S1 + V1…, S2 + V2…

Với trường hợp này, cấu trúc although được sử dụng có phần trang trọng, lịch sự.

Nghĩa tiếng Việt: Mặc dù…, nhưng…

Ex: Although she had studied for hours, she still found the final exam to be quite challenging.

2.2. Cấu trúc Although đứng ở giữa câu

S1 + V1… although S2 + V2…

Although ở đây dùng để nhấn mạnh sự tương phản về mặt nghĩa giữa 2 vế câu.

Ex: She loves playing soccer, although she isn’t very good at it.

2.3. Cấu trúc Although dạng rút gọn

Chỉ sử dụng khi chủ ngữ của 2 mệnh đề: mệnh đề chính và mệnh đề although giống nhau

Giữ lại những thông tin quan trọng

Cách dùng:

 • Lược bỏ: Chủ ngữ + tobe (trừ trường hợp chủ ngữ + tobe + tính từ)
 • Chuyển mệnh đề chứa although thành một cụm danh từ
 • Nếu ở dạng bị động, V được chuyển thành dạng V3/ed (quá khứ phân từ)

Ex: She loves playing soccer, although not very good.

cấu trúc although

3. Although despite in spite of

Although, despite, in spite of đều có nghĩa là dù, mặc dù, dẫu cho,… tuy nhiên cách dùng và cấu trúc khác nhau.

Despite, in spite of có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu.

Điểm khác biệt với Although: đi sau despite, in spite of là một danh từ, cụm danh từ hoặc V-ing.

In spite of/Despite + Noun/ Noun phrase/ V-ing, S +V + ….

S + V + …. in spite of/despite Noun/ Noun phrase/ V-ing

Ex: 

Despite the heavy rain, they managed to complete the marathon

In spite of his busy schedule, he always finds time to spend with his family.

cấu trúc although

4. Bài tập về cấu trúc although in spite of despite

 1. She went to the party __________ feeling tired.
 2. __________ it was raining, they decided to go for a walk.
 3. He managed to finish the race __________ his injured ankle.
 4. __________ he studied really hard, he didn’t pass the exam.
 5. We had a great time at the beach __________ the strong wind.
 6. She decided to accept the job offer __________ the low salary.
 7. __________ he’s allergic to cats, he adopted a kitten.
 8. She managed to complete the project on time __________ having very little help.
 9. __________ her fear of heights, she went skydiving.
 10. He ate the whole pizza __________ just having dinner.
 11. __________ the difficulties they faced, they never gave up.

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp đầy đủ nhất về cấu trúc Although. Truy cập ngay hocanhvan.net để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị khác bạn nhé!

Đánh giá bài viết

Ly Hien CTV

Learn More →

Trả lời