Tổng hợp cách đánh trọng âm 2 âm tiết đầy đủ nhất

cách đánh trọng âm 2 âm tiết

Các cách đánh trọng âm trong tiếng Anh là chủ đề được rất nhiều bạn học sinh quan tâm bởi các câu hỏi trong âm thường xuất hiện trong các bài thi quan trọng. Cùng hocanhvan.net tìm hiểu các cách đánh trọng âm 2 âm tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

Trọng âm (còn được gọi là trọng âm, dấu nhấn âm) trong tiếng Anh là sự nhấn mạnh một phần của một từ hoặc cụm từ. Điều này tạo ra sự phân biệt âm thanh và ý nghĩa giữa các từ hoặc cụm từ khác nhau. Trong tiếng Anh, trọng âm thường được đặt ở một trong các âm tiết của một từ. 

Ex:

Present /ˈprez.ənt/: trọng âm được đánh vào âm thứ nhất

begin /bɪˈɡɪn/: trọng âm được đánh vào âm thứ 2

cách đánh trọng âm 2 âm tiết

2. Tầm quan trọng của việc đánh trọng âm trong tiếng Anh

Việc đánh trọng âm trong tiếng Anh rất quan trọng vì nó có ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa của từ và câu.

cách đánh trọng âm 2 âm tiết

Trọng âm có thể thay đổi nghĩa của một từ. Ví dụ, “present” với trọng âm ở âm tiết đầu tiên có nghĩa là quà tặng, trong khi “present” với trọng âm ở âm tiết thứ hai có nghĩa là biểu diễn. Sự hiểu biết và sử dụng trọng âm đúng cách là cần thiết để tránh hiểu lầm.

Việc đánh trọng âm đúng cách giúp người học tiếng Anh phát âm chính xác hơn. Trọng âm sai có thể làm cho từ hoặc câu trở nên khó hiểu hoặc nghe lạ.

Trọng âm được sử dụng để nhấn mạnh từ hoặc cụm từ quan trọng trong một câu. Điều này giúp trong việc truyền đạt thông điệp mà bạn muốn thể hiện.

Sử dụng trọng âm đúng cách giúp bạn nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn. Khi bạn đánh trọng âm đúng, âm thanh của bạn trở nên mượt mà và dễ nghe hơn.

Trọng âm giúp tạo sự phân biệt giữa các từ và cụm từ khác nhau. Điều này làm cho giao tiếp trở nên hiệu quả hơn, đặc biệt trong tình huống giao tiếp hàng ngày, trong khuôn khổ công việc hoặc trong học tập.

Cách đánh trọng âm 2 âm tiết là những phương pháp giúp bạn có thể đánh trọng tâm một cách nhanh hơn và chính xác hơn.

3. Cách đánh trọng âm 2 âm tiết 

cách đánh trọng âm 2 âm tiết

Có 4 cách đánh trọng âm lớp 8 được sử dụng rộng rãi như sau:

3.1. Cách đánh trọng âm 2 âm tiết : Động từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2

Ex:

 • Begin /bɪˈɡɪn/
 • Decide /dɪˈsaɪd/
 • Recite /rɪˈsaɪt/
 • Include /ɪnˈkluːd/
 • Divide /dɪˈvaɪd/

Ngoại lệ:

 • Listen /ˈlɪs.ən/
 • Open /ˈoʊ.pən/
 • Travel /ˈtræv.əl/
 • Follow /ˈfɒl.oʊ/
 • Answer /ˈæn.sər/

3.2.  Cách đánh trọng âm 2 âm tiết: Danh từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Ex:

 • Picture /ˈpɪk.tʃər/
 • Garden /ˈɡɑr.dən/
 • Forest  /ˈfɔr.ɪst/
 • Movie /ˈmuː.vi/
 • Table /ˈteɪ.bəl/

Ngoại lệ:

 • Hotel /həʊˈtel/
 • Machine /məˈʃiːn/
 • Mistake /mɪˈsteɪk/
 • Advice /ədˈvaɪs/

3.3. Cách đánh trọng âm 2 âm tiết: Tính từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1

Ex:

 • Happy /ˈhæp.i/
 • Angry /ˈæŋ.ɡri/
 • Noisy /ˈnɔɪ.zi/
 • Simple /ˈsɪm.pəl/
 • Lazy /ˈleɪ.zi/

Ngoại lệ:

 • alone /əˈləʊn/
 • amazed /əˈmeɪzd/

3.4. Các từ có 2 âm tiết bắt đầu bằng a, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2

Ex:

 • Adept /əˈdɛpt/
 • Afraid /əˈfreɪd/
 • again /əˈɡen/
 • alone /əˈləʊn/
 • alike /əˈlaɪk/

4. Bài tập 

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại:

 1. A. revise B. amount C. village D. desire
 2. A. standard B. happen C. handsome D. destroy
 3. A. begin B. comfort C. apply D. suggest
 4. A. direct B. idea C. suppose D. figure
 5. A. supper B. support C. supply D. supreme
 6. A. rescue B. request C. receive D. repeat
 7. A. hundred B. thousand C. relic D. relax
 8. A. standard B. happen C. handsome D. destroy
 9. A. provide B. product C. promote D. profess
 10. A. consist  B. carry C. remove D. protect
 11. A. excuse B. suburb C. garden D. swimming
 12. A. tenant B. common C. rubbish D. machine
 13. A. Christmas B. champion C. chemise D. chimney
 14. A. crowded B. language C. practice D. propose
 15. A. private B. provide C. arrange D. advise

Đáp án

 1. C
 2. D
 3. B
 4. D
 5. A
 6. A
 7. D
 8. D
 9. B
 10. B
 11. A
 12. D
 13. C
 14. D
 15. A

Tổng kết

Trên đây là một số cách đánh trọng âm 2 âm tiết đã được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên đừng quá rập khuôn vào các quy tắc mà hãy đọc nhiều, nghe nhiều để tạo ra phản xạ trọng âm trong tiếng Anh. Truy cập ngay hocanhvan.net để biết thêm nhiều kiến thức tiếng Anh thú vị khác nhé.

Đánh giá bài viết

Ly Hien CTV

Learn More →

Trả lời